Funderingar kring Lergigan

Efter att av olika anledningar kommit i kontakt med Lergigan har jag samlat på mig lite information kring detta läkemedel. För förhoppningsvis så hittar du något intressant nedan!

Istället för att det skulle ligga och damma hemma på hyllan bestämde jag mig att skriva ner (vad jag tycker) är det intressantaste delarna och lägga upp på min hemsida.

Senast uppdaterad: 2016-12-26 (med nya bilder)

Här kan du läsa vad jag har hittat om Lergigan.

Vad tycker du?

Kom ihåg att alltid kolla med din läkare vad som gäller de senaste rönen, de senaste rekommendationerna och vad som gäller för just dig!

Vad är Lergigan?

Lergigan är ett läkemedel som du kan få av olika anledningar.

Det är ett läkemedel i gruppen antihistaminer, som du kanske känner igen som allergimediciner. Och, visst Lergigan kan i vissa fall användas mot en del allergiska reaktioner, som hudutslag och klåda, men betydligt vanligare är det att detta läkemedel används som lugnande och sömngivande medicin, vid oro och ångest, som du kan få av nervösa besvär eller om du är alkoholberoende.

Om du ska opereras kan du också få Lergigan som lugnande inför operationen.

Du kan också använda Lergigan mot illamående och yrsel, eller om du lider av överdriven upprymdhet. Det finns alltså en rad användningsområden, inte minst inom psykiatrins område.

Det är dessutom en medicin som hjälper mot så kallad rörelsesjuka. Om du drabbas av exempelvis sjösjuka hjälper alltså Lergigan.

Det finns flera olika former och styrkor av Lergigan, men den vanligaste är en tablett på 25 mg.

Var försiktig med Lergigan

Det finns viss anledning att vara försiktig med att ta Lergigan.

Om du lider av någon sjukdom ska du alltid tala om det för din läkare så att han kan anpassa din medicinering efter det.

Om du lider av:

 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • risk för hjärnblödning
 • prostataförstoring
 • förträngning av urinröret
 • förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen
 • gulsot
 • myasthenia gravis

bör du inte ta Lergigan innan du talat med din läkare.

Detta är sjukdomar som kan innebära risker och då måste din läkare avgöra om det är lämpligt att du tar Lergigan alls, eller om doseringen kanske måste ändras..

Tar du andra läkemedel?

Precis som vissa sjukdomar kan påverkas av medicineringen, kan också andra läkemedel påverkas av att du tar Lergigan.

Vissa läkemedel kan öka effekten av ett annat, medan andra istället minskar effekten. Därför är det viktigt att du också berättar för läkaren vilka andra mediciner du tar, så att doseringen kan anpassas, så att du alltid får bästa möjliga effekt av de mediciner du tar.

De mediciner du i första hand måste upplysa din läkare om du tar är:

 • metadon
 • meflokin (malariamedel)
 • vissa antibiotika
 • läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat
 • litium och cisaprid (mot tarmsjukdom)

Du bör också tala om ifall du behandlas med vätskedrivande medel, eftersom du då riskerar att kaliumhalten i blodet sjunker och du då kan drabbas av rytmrubbningar i hjärtat.

Hur ska du använda din medicin?

Det allra viktigaste är att du använder medicinen exakt så som läkaren föreskriver.

Lergigan är ett receptbelagt läkemedel, och läkaren som skriver ut medicinen anger också alltid den dosering du ska ta. Eftersom denna medicin har så många olika användningsområden, finns det också många olika doseringar. Man tar oftast inte samma dos mot allergi och klåda, som mot stark oro.

Din läkare vet vad medicinen ska behandla i just ditt fall, och han vet också din ålder och ditt allmäntillstånd, och kan därefter anpassa den korrekta doseringen. Du ska alltså inte själv experimentera med doser. Alla läkemedel ger alltid bäst effekt om de används så som det är avsett.

Ger Lergigan biverkningar?

Ja, alla läkemedel kan ge biverkningar.

Men, du behöver inte drabbas av dem bara för att de finns. De flesta biverkningar som följer av en medicin är ganska sällsynta, så risken att drabbas är inte speciellt stor. Sen finns det en del biverkningar som är vanligare och förekommer mer frekvent.

Den vanligaste biverkningen när du tar Lergigan är att du kan känna dig dåsig dagen efter, men detta brukar vanligtvis försvinna efter några dagar. Det är också ganska vanligt att man drabbas av muntorrhet.

Några mindre vanliga effekter av medicinen är att du kan få svårigheter att kasta vatten, eller drabbas av förstoppning. Ett minskat tårflöde kan ställa till besvär om du bär kontaktlinser. Du kan även känna av svårigheter med att ställa om mellan när- och fjärrsyn.

I mycket sällsynta fall har man också rapporterat fall av gulsot (utan leverskada), oregelbunden hjärtrytm och till och med hjärtstillestånd.

Dessa biverkningar drabbar dock färre än en av tusen användare, och risken att du drabbas är alltså inte så stor.

Varningar

Du bör inte använda alkohol i samband med behandling med Lergigan, eftersom du då riskerar att få en förhöjd läkemedelseffekt.

Tänk också på att sömnmedel kan påverka din förmåga att köra bil. Känner du dig trött och dåsig är det kanske inte lämpligt att sätta sig bakom ratten. Det är upp till dig att komma fram till om din reaktionsförmåga är tillräcklig för att köra bil, eller hantera maskiner.

Avslutande ord

Det finns såklart massor med information på nätet om olika läkemedel så också Lergigan. Nedan är ett par som jag hittat. Var också noggrann med att läsa igenom bipacksedel innan du tar dessa tabletter (se ovan). Där hittar du fullständiga varningar och listor över biverkningar som är bra att känna till.

Tack för ordet, ta det lugnt, och kom ihåg (som jag redan sagt flera gånger) att alltid kolla med din läkare innan du tar Lergigan, maila mig här.

 

8 tankar kring ”Funderingar kring Lergigan

 1. Christer

  Tack för informationen. . Mycket lärorik. . Det där med synen kan jag hålla med om. Samma med mun torrhet. . Har själv metadon, så jag har fått lergigan för sömnen. . Funkar ganska bra. . Christer

 2. Thessan77

  Jag har fått Lergigan 25 mg mot ångest o sömnproblem. Tycker att den fungerar bra. Har jag svår ångest hjälper det inte. Tar endast på kvällstid när jag vill bli trött o lugn. Tog på dagtid vid ett tillfälle och då kände jag mig mosig och väck😣Rekommenderar inte bilkörning.

 3. Thessan77

  Glömde nämna att jag tycker mig ha fått ”ansträngda” ögon, torra, trötta och ”stela” svårt att förklara. Har ätit ca 1 mån. Detta kan även vara ångestsymtom? Svårt att veta…

 4. Agnes

  Hej, vad gäller hjärtstillestånd, en av 1000 är inte speciellt mycket. Vad är det som orsakar hjärtstilleståndet? Är det pga av kaliumet? Att hjärtfrekvensen sjunker pch till slit stannar eller av andra skäl? Drabbar det yngre också? Det bprde ngn form av statistik för av ca 1000 anv plis minus så är det inte ens värt att bruka denna medicon om denna statistik stämmer.

  Vad anser du om detta?

 5. Ann-Catrine Wännström

  Hej! Har fått lergigan 5mg för ångest hjälper inte så bra är rastlös o orolig ändå men lite lugnade.

 6. jennie

  Känner igen på dåsigt o trött orkar inte gära något typ. Tror du/ni att man kan gå upp vikt när man äter lergigan??

 7. JS

  Tack för en bra sida. Min tankar om lergigan. Är i en form av lisvskris då jag nyligen separerat och dödsfall av en ung människa i familjen. Sen så har det hänt mer saker som gjorde att bägaren rann över totalt. Det gjorde att jag fick stark ångest och svårt att sova. Har nu tagit lergigan en natt 25mg och sov som en klubbad säk vilket var mycket uppskattat. De jag har upplevt som biverkningar är lite dåsighet men mycket torr i munnen. Nu ska jag prova sova på 3/4 dels tablett. Återkommer hur det gick.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *